کاربر mohammadtalaie

عضوی به مدت 5 سال (از مرداد 8, 1395)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط mohammadtalaie

امتیاز: 1,200 امتیاز (رتبه بندی #15)
سوالات: 6 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 5 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 10
آمار امتیازدهی: 4 سوال, 3 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 5 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل mohammadtalaie

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید

مدال ها

برنز

100 تایی ها x 1
کاربر تایید شده x 1
ویراشگر x 1
سپاسگذار x 1
خواننده x 1
با استعداد x 1
مختص x 1
بازدید کننده x 1
منظم x 1
سوال قابل توجه x 6

نقره

1,000 تایی ها x 1
خواننده مشتاق x 1
قدیمی x 1
سوال محبوب x 2

طلا

پدربزرگ x 1
...