کاربر android

عضوی به مدت 5 سال (از مهر 15, 1394)
عنوان کاربری: متخصص
اختیارات اضافی: ویرایش هر پاسخی
انتخاب پاسخ برای هر سوال
تایید یا رد پست ها
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط android

امتیاز: 9,710 امتیاز (رتبه بندی #4)
سوالات: 148 (62 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 27 (9 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 151
آمار امتیازدهی: 2 سوال, 9 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 11 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 31 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل android

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید

مدال ها

برنز

100 تایی ها x 1
کاربر تایید شده x 1
ویراشگر x 1
روشنایی x 1
سوال کننده x 1
خواننده x 1
مختص x 1
بازدید کننده x 1
با استعداد x 1
منظم x 1
نظر دهنده x 1
سوال قابل توجه x 110
سوال بسیار خوب x 2
پاسخ بسیار خوب x 1
مدال آور x 1
پاسخگو x 1
امتیاز دهنده x 1

نقره

خواننده مشتاق x 1
1,000 تایی ها x 1
پرسشگر x 1
سردبیر x 1
وفادار x 1
سوال محبوب x 50
قدیمی x 1
مفسر x 1
قهرمان x 1
عضو x 1

طلا

مفتش x 1
غیور x 1
خواننده همیشگی x 1
سردبیر ارشد x 1
سوال معروف x 9
پدربزرگ x 1
کهنه کار x 1
...