کاربر del6ik

عضوی به مدت 2 سال (از فروردین 6, 1395)
عنوان کاربری: ویراستار
اختیارات اضافی: دسته بندی هر سوالی از نو
ویرایش هر سوالی
ویرایش هر پاسخی
ویرایش هر دیدگاهی
بستن هرگونه سوال
انتخاب پاسخ برای هر سوال
نمایش آی پی پست های بی نام
تایید یا رد پست ها
پنهان یا نمایان کردن هر پستی
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط del6ik

امتیاز: 3,000 امتیاز (رتبه بندی #8)
سوالات: 8 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 12 (5 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 13
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 3 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 4 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 10 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل del6ik

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید

مدال ها

برنز

100 تایی ها x 1
سوال قابل توجه x 8
سپاسگذار x 1
کاربر تایید شده x 1
خواننده x 1
مراقب x 1
مختص x 1
ویراشگر x 1
بازدید کننده x 1
روشنایی x 1
منظم x 1
با استعداد x 1
سوال بسیار خوب x 2
پاسخ بسیار خوب x 1
مدال آور x 1

نقره

خواننده مشتاق x 1
سردبیر x 1
1,000 تایی ها x 1
سوال محبوب x 2

طلا

خواننده همیشگی x 1
...