کاربر ali83

عضوی به مدت 1 سال (از مرداد 22, 1395)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط ali83

امتیاز: 660 امتیاز (رتبه بندی #27)
سوالات: 4 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 3 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 6
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل ali83

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید

مدال ها

برنز

کاربر تایید شده x 1
100 تایی ها x 1
ویراشگر x 1
مراقب x 1
خواننده x 1
با استعداد x 1
سوال قابل توجه x 3

نقره

خواننده مشتاق x 1
سوال محبوب x 1
...