کاربر a.parishan

عضوی به مدت 2 سال (از آذر 10, 1395)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت: arpk110@mailfa.com
درباره:

فعالیت توسط a.parishan

امتیاز: 1,070 امتیاز (رتبه بندی #16)
سوالات: 1
پاسخ ها: 8 (2 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 3
آمار امتیازدهی: 1 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1 امتیاز مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 1 امتیاز مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل a.parishan

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید

مدال ها

برنز

کاربر تایید شده x 1
100 تایی ها x 1
ویراشگر x 1
روشنایی x 1
خواننده x 1
با استعداد x 1
بازدید کننده x 1
منظم x 1
سوال قابل توجه x 1

نقره

خواننده مشتاق x 1
1,000 تایی ها x 1
قدیمی x 1

طلا

پدربزرگ x 1
...