کاربر Hossein

عضوی به مدت 2 سال (از مهر 10, 1394)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط Hossein

امتیاز: 770 امتیاز (رتبه بندی #22)
سوالات: 5 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 3 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 3
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 6 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل Hossein

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید

مدال ها

برنز

100 تایی ها x 1
روشنایی x 1
ویراشگر x 1
با استعداد x 1
منظم x 1
سوال قابل توجه x 1
سوال بسیار خوب x 1
خواننده x 1

نقره

سردبیر x 1
قدیمی x 1
سوال محبوب x 1

طلا

پدربزرگ x 1
...