کاربر Fardind45

عضوی به مدت 2 سال (از بهمن 26, 1394)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط Fardind45

امتیاز: 1,070 امتیاز (رتبه بندی #16)
سوالات: 14 (7 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 4 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 11
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 0 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 0 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 1 امتیاز مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل Fardind45

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید

مدال ها

برنز

100 تایی ها x 1
خواننده x 1
کاربر تایید شده x 1
با استعداد x 1
ویراشگر x 1
سپاسگذار x 1
مختص x 1
سوال کننده x 1
منظم x 1
سوال قابل توجه x 5

نقره

خواننده مشتاق x 1
1,000 تایی ها x 1
سوال محبوب x 1
...