کاربر AndroidDeveloper

عضوی به مدت 2 سال (از اردیبهشت 1, 1395)
عنوان کاربری: کاربر عضو
نام کامل:
موقعیت:
وبسایت:
درباره:

فعالیت توسط AndroidDeveloper

امتیاز: 580 امتیاز (رتبه بندی #30)
سوالات: 15 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 1
دیدگاه ها: 19
آمار امتیازدهی: 0 سوال, 1 پاسخ
امتیازات ارسال شده: 1 امتیاز مثبت, 0 امتیازات منفی
امتیازات دریافت شده: 3 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی

دیوار پروفایل AndroidDeveloper

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید بر روی این دیوار پست ارسال نمایید

مدال ها

برنز

100 تایی ها x 1
ویراشگر x 1
سپاسگذار x 1
منظم x 1
خواننده x 1
سوال کننده x 1
سوال قابل توجه x 3

نقره

سوال محبوب x 1
...