پاسخ های ارسالی توسط ASHKARAN

0 امتیاز
100 بازدید
0 امتیاز
80 بازدید
0 امتیاز
24 بازدید
0 امتیاز
37 بازدید
0 امتیاز
38 بازدید
0 امتیاز
61 بازدید
0 امتیاز
104 بازدید
0 امتیاز
45 بازدید
0 امتیاز
38 بازدید
0 امتیاز
39 بازدید
0 امتیاز
27 بازدید

799 سوال

726 پاسخ

1,222 دیدگاه

452 کاربر

متاسفانه نیستم

ali.ashkaran@gmail
ما .....
  • سعی بر پاسخگویی به سوالات دیگران داریم.
  • به سوال و یا نظر دیگران احترام می گذاریم .
  • این وبسایت را به دیگران معرفی می کنیم.
  • همواره صمیمیت و ادب را رعایت می کنیم.
  • به سوالمان برچسب های مرتبط اضافه می کنیم.
  • در حین طرح سوال فرد خاصی را مخاطب قرار نمی دهیم .
...