پاسخ های ارسالی توسط ASHKARAN

0 امتیاز
28 بازدید
0 امتیاز
33 بازدید
+2 امتیاز
40 بازدید
0 امتیاز
102 بازدید
0 امتیاز
82 بازدید
0 امتیاز
24 بازدید
0 امتیاز
204 بازدید
0 امتیاز
58 بازدید
0 امتیاز
37 بازدید
0 امتیاز
43 بازدید
0 امتیاز
77 بازدید
0 امتیاز
121 بازدید
0 امتیاز
47 بازدید

856 سوال

746 پاسخ

1,236 دیدگاه

688 کاربر

متاسفانه نیستم

ali.ashkaran@gmail
ما .....
  • سعی بر پاسخگویی به سوالات دیگران داریم.
  • به سوال و یا نظر دیگران احترام می گذاریم .
  • این وبسایت را به دیگران معرفی می کنیم.
  • همواره صمیمیت و ادب را رعایت می کنیم.
  • به سوالمان برچسب های مرتبط اضافه می کنیم.
  • در حین طرح سوال فرد خاصی را مخاطب قرار نمی دهیم .
...