قرار دادن search view سمت چپ و.......

0 امتیاز
64 بازدید
سوال شده فروردین 20, 1400 توسط fereshteh  
ویرایش شده فروردین 21, 1400 توسط fereshteh

سلام.چجوری میشه سمت چپ سرچ ویو قرار بدهیم

<androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout

  android:id="@+id/drwawerlayout"
  android:layoutDirection="rtl"
  android:layout_height="match_parent"
  android:layout_width="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:openDrawer="start"
  xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto">
  <LinearLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical">
    <include
      layout="@layout/toolbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="wrap_content"
      />

    <FrameLayout
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent">
    <androidx.recyclerview.widget.RecyclerView
      android:id="@+id/rv"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent" />

     <com.google.android.material.floatingactionbutton.FloatingActionButton
       android:id="@+id/fab"
       android:layout_width="wrap_content"
       android:layout_height="wrap_content"
       android:layout_gravity="bottom|end"
       android:clickable="true"
       android:focusable="true"
       android:layout_margin="14dp"
       app:elevation="40dp"
       app:backgroundTint="#235BFF"
       app:fabSize="auto"
       app:rippleColor="#ffffff"
       android:src="@drawable/add"/>

    </FrameLayout>  </LinearLayout>
  <com.google.android.material.navigation.NavigationView
    android:id="@+id/nav_view"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="start"
    android:fitsSystemWindows="true"
    app:headerLayout="@layout/nav_header"
    app:menu="@menu/nav_menu"/>
</androidx.drawerlayout.widget.DrawerLayout>

کد جاوا 

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
  MenuInflater inflater = getMenuInflater();
  inflater.inflate(R.menu.search_menu, menu);
  MenuItem searchItem = menu.findItem(R.id.action_search);
  SearchView searchView = (SearchView) searchItem.getActionView();
  searchView.setImeOptions(EditorInfo.IME_ACTION_DONE);
  searchView.setOnQueryTextListener(new SearchView.OnQueryTextListener() {
    @Override
    public boolean onQueryTextSubmit(String query) {
      Log.d("newText1",query);
      return false;
    }
    @Override
    public boolean onQueryTextChange(String newText) {
      Log.d("newText",newText);
      adapter.getFilter().filter(newText);
      return false;
    }
  });
  return true;
}

 

 

این مطلب را به اشتراک بگذارید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1,087 سوال

903 پاسخ

1,405 دیدگاه

1,785 کاربر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

ali.ashkaran@gmail
ما .....
 • سعی بر پاسخگویی به سوالات دیگران داریم.
 • به سوال و یا نظر دیگران احترام می گذاریم .
 • این وبسایت را به دیگران معرفی می کنیم.
 • همواره صمیمیت و ادب را رعایت می کنیم.
 • به سوالمان برچسب های مرتبط اضافه می کنیم.
 • در حین طرح سوال فرد خاصی را مخاطب قرار نمی دهیم .
...