باز شدن navigation draw از راست

0 امتیاز
260 بازدید
سوال شده مرداد 21, 1395 توسط zamani  
برچسب گذاری دوباره مرداد 21, 1395 توسط zamani

سلام

من از این روش برای از راست به چپ باز شدن navgation استفاده میکنم

میخواستم بدونم این روش درست هستش یا نه؟

اگر راه دیگه ای میشناسید لطفا معرفی کنید.

باتشکر

یک scrolling activity ایجاد کردم 
بعد در فایل xml 
 tools:openDrawer="end"
 android:layout_gravity="end"

در MainActivity.java

در oncreate

toolbar.setLayoutDirection(View.LAYOUT_DIRECTION_RTL); toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {

   @Override
   public void onClick(View v) {
     if (drawer.isDrawerOpen(Gravity.RIGHT)) {
       drawer.closeDrawer(Gravity.RIGHT);
     } else {
       drawer.openDrawer(Gravity.RIGHT);
     }
   }
 });

 

 

در تابع های زیر start رو به end تغییر دادم

public void onBackPressed() {
  DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
  if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.END)) {
    drawer.closeDrawer(GravityCompat.END);
  } else {
    super.onBackPressed();
  }
}

 

public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
  // Handle navigation view item clicks here.
  int id = item.getItemId();

  if (id == R.id.nav_camera) {


    Intent iinent= new Intent(MainActivity.this,CurrentActivity.class);
    startActivity(iinent);


  } else if (id == R.id.nav_gallery) {

  } else if (id == R.id.nav_slideshow) {

  } else if (id == R.id.nav_manage) {

  } else if (id == R.id.nav_share) {

  } else if (id == R.id.nav_send) {

  }

  DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
  drawer.closeDrawer(GravityCompat.END);
  return true;
}


MainActivity.java
import android.annotation.TargetApi;
import android.content.Intent;
import android.os.Build;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout;
import android.support.design.widget.FloatingActionButton;
import android.support.design.widget.Snackbar;
import android.view.Gravity;
import android.view.View;
import android.support.design.widget.NavigationView;
import android.support.v4.view.GravityCompat;
import android.support.v4.widget.DrawerLayout;
import android.support.v7.app.ActionBarDrawerToggle;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;

public class MainActivity extends AppCompatActivity
    implements NavigationView.OnNavigationItemSelectedListener {

  @TargetApi(Build.VERSION_CODES.M)
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);

    FloatingActionButton fab = (FloatingActionButton) findViewById(R.id.fab);
    fab.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View view) {
        Snackbar.make(view, "Replace with your own action", Snackbar.LENGTH_LONG)
            .setAction("Action", null).show();
      }
    });

    final DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
    ActionBarDrawerToggle toggle = new ActionBarDrawerToggle(
        this, drawer, toolbar, R.string.navigation_drawer_open, R.string.navigation_drawer_close);
    drawer.setDrawerListener(toggle);
    toggle.syncState();

    NavigationView navigationView = (NavigationView) findViewById(R.id.nav_view);
    navigationView.setNavigationItemSelectedListener(this);


    toolbar.setLayoutDirection(View.LAYOUT_DIRECTION_RTL);    toolbar.setNavigationOnClickListener(new View.OnClickListener() {

      @Override
      public void onClick(View v) {
        if (drawer.isDrawerOpen(Gravity.RIGHT)) {
          drawer.closeDrawer(Gravity.RIGHT);
        } else {
          drawer.openDrawer(Gravity.RIGHT);
        }
      }
    });
  }

  @Override
  public void onBackPressed() {
    DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
    if (drawer.isDrawerOpen(GravityCompat.END)) {
      drawer.closeDrawer(GravityCompat.END);
    } else {
      super.onBackPressed();
    }
  }

  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
    return true;
  }

  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle action bar item clicks here. The action bar will
    // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
    // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
    int id = item.getItemId();

    //noinspection SimplifiableIfStatement
    if (id == R.id.action_settings) {
      return true;
    }

    return super.onOptionsItemSelected(item);
  }

  @SuppressWarnings("StatementWithEmptyBody")
  @Override
  public boolean onNavigationItemSelected(MenuItem item) {
    // Handle navigation view item clicks here.
    int id = item.getItemId();

    if (id == R.id.nav_camera) {


      Intent iinent= new Intent(MainActivity.this,CurrentActivity.class);
      startActivity(iinent);


    } else if (id == R.id.nav_gallery) {

    } else if (id == R.id.nav_slideshow) {

    } else if (id == R.id.nav_manage) {

    } else if (id == R.id.nav_share) {

    } else if (id == R.id.nav_send) {

    }

    DrawerLayout drawer = (DrawerLayout) findViewById(R.id.drawer_layout);
    drawer.closeDrawer(GravityCompat.END);
    return true;
  }
}activity_main.xml<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v4.widget.DrawerLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:id="@+id/drawer_layout"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fitsSystemWindows="true"
  tools:openDrawer="end">

  <include
    layout="@layout/app_bar_main"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

  <android.support.design.widget.NavigationView
    android:id="@+id/nav_view"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="match_parent"
    android:layout_gravity="end"
    android:fitsSystemWindows="true"
    app:headerLayout="@layout/nav_header_main"
    app:menu="@menu/activity_main_drawer" />

</android.support.v4.widget.DrawerLayout>


 

این مطلب را به اشتراک بگذارید
دارای دیدگاه مرداد 23, 1395 توسط winner20  
سلام

این سایت یه آموزش گذاشته

خودم ندیدمش ولی مثل این که توش درمورد این موضوع هم آموزش داده

http://mrmaterial.ir/%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%B4%D8%AE%D8%B5%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%86%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D9%86/
دارای دیدگاه مرداد 25, 1395 توسط zamani  
مرسی روش خوبی بود البته قسمت نویگیشن یکم شبیه مال من بود

یه تولبار خودش طراحی کرد و به جای تولبار اصلی گذاشت و ....

بازم ممنونم
دارای دیدگاه مرداد 28, 1395 توسط zamani  
روش بالا برای api17 به بعد هستش

روشی که در لینک گفته شده برای تمام api هاست

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1,006 سوال

839 پاسخ

1,353 دیدگاه

1,315 کاربر

این مطلب را به اشتراک بگذارید

ali.ashkaran@gmail
ما .....
 • سعی بر پاسخگویی به سوالات دیگران داریم.
 • به سوال و یا نظر دیگران احترام می گذاریم .
 • این وبسایت را به دیگران معرفی می کنیم.
 • همواره صمیمیت و ادب را رعایت می کنیم.
 • به سوالمان برچسب های مرتبط اضافه می کنیم.
 • در حین طرح سوال فرد خاصی را مخاطب قرار نمی دهیم .
...