کاربرد آداپتر در اندروید

0 امتیاز
121 بازدید
سوال شده خرداد 13, 1395 توسط android  
سلام مهندس آشکاران

خواستم بپرسم توی برنامه نویسی اندروید ما دقیقا چه زمانی باید بدونیم که نیاز داریم از آداپترها استفاده کنیم.به صورت کلی آداپترها چی هستن و کارشون چیه

مرسی
این مطلب را به اشتراک بگذارید

1 پاسخ

0 امتیاز
پاسخ داده شده خرداد 16, 1395 توسط ASHKARAN  
انتخاب شده تیر 23, 1395 توسط del6ik
 
بهترین پاسخ
با عرض سلام

بنده همیشه برای شاگردانم آداپتر رو به رابطی میان ویو و دیتا تشبیه می کنم....

اصولا هرجا شما چندین دیتا داشته باشید که بخواین توی لیست ویو  و .... به نمایش در بیارید می تونید از آداپتر استفاده کنید....

این پرکاربردترین استفاده آداپتره...
دارای دیدگاه خرداد 16, 1395 توسط android  
package adapters;

import android.app.Activity;
import android.support.v7.widget.RecyclerView;
import android.view.LayoutInflater;
import android.view.View;
import android.view.ViewGroup;

import com.example.linux.book.R;

import java.util.Collections;
import java.util.List;

import classes.Info_data;
import classes.OnTopListener;
import classes.SetViewHolder;

/**
 * Created by linux on 5/20/16.
 */
public class Adapter_first extends RecyclerView.Adapter<SetViewHolder> {
  public android.content.Context context;
  private Activity activity;
  List<Info_data> items = Collections.emptyList();
  private OnTopListener onTopListener;
  public android.speech.tts.TextToSpeech tts;

  public Adapter_first (Activity activity, List<Info_data> items){
    this.activity = activity;
    this.items = items;
  }

  @Override
  public SetViewHolder onCreateViewHolder(ViewGroup parent, int viewType) {
    View view = LayoutInflater.from(parent.getContext()).inflate(R.layout.simple_504_first, parent, false);

    SetViewHolder setViewHolder = new SetViewHolder(view);
    return setViewHolder;
  }

  @Override
  public void onBindViewHolder(final SetViewHolder holder, final int position) {
    holder.txtWord.setText(items.get(position).getWord());
    holder.txtMean.setText(items.get(position).getMean());
    holder.txtCoding.setText(items.get(position).getCoding());
    holder.txtSynon.setText(items.get(position).getSynon());
    holder.txtspell.setText(items.get(position).getSpell());

    holder.imgSpell.setOnClickListener (new android.view.View.OnClickListener () {
      @Override
      public void onClick (android.view.View v) {

        final String txt = holder.txtWord.getText ().toString ();
        tts = new android.speech.tts.TextToSpeech (context, new android.speech.tts.TextToSpeech.OnInitListener () {
          @Override
          public void onInit (int status) {
            tts.setLanguage (java.util.Locale.US);
            tts.speak (txt, android.speech.tts.TextToSpeech.QUEUE_FLUSH, null);
          }
        });
      }
    });

    holder.itemView.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
      @Override
      public void onClick(View v) {
        if (onTopListener != null){
          onTopListener.OnTopView(position);
        }

      }
    });
  }

  @Override
  public int getItemCount() {
    return items.size();
  }
  public void setOnTopListener(OnTopListener onTopListener){
    this.onTopListener = onTopListener;
  }
}

 

دارای دیدگاه خرداد 16, 1395 توسط android  
جناب آشکاران این کد واسه آداپترم هستش که TextToSpeech رو بکار بردم توش ولی مشکل داره همونجوری که عرض کردم خدمتتون
دارای دیدگاه تیر 23, 1395 توسط ASHKARAN  
مشکلتون چیه؟

972 سوال

817 پاسخ

1,319 دیدگاه

1,271 کاربر

متاسفانه نیستم

این مطلب را به اشتراک بگذارید

ali.ashkaran@gmail
ما .....
 • سعی بر پاسخگویی به سوالات دیگران داریم.
 • به سوال و یا نظر دیگران احترام می گذاریم .
 • این وبسایت را به دیگران معرفی می کنیم.
 • همواره صمیمیت و ادب را رعایت می کنیم.
 • به سوالمان برچسب های مرتبط اضافه می کنیم.
 • در حین طرح سوال فرد خاصی را مخاطب قرار نمی دهیم .
...